Mariusz PAWLAK

Mariusz PAWLAK

Dyrygent i tamburmajor Gminno - Parafialnej Orkiestry Dętej ,,HELIKON” w Goszczanowie oraz Warckiej Orkiestry Dętej w Warcie