Małgorzata Fiedor-Matuszewska

Małgorzata Fiedor-Matuszewska
Małgorzata Fiedor-Matuszewska

Prawnik, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych Prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczestnik licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Prawnik – praktyk, od wielu lat pracuje w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, kieruje Działem Zarządzania Prawami. Zajmuje się szeroko pojętym obrotem prawami autorskimi i pokrewnymi, negocjacjami umów autorskich i licencyjnych z kontrahentami oraz z instytucjami w kraju i za granicą, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

2022-03-25

Prawo autorskie a orkiestry dęte – praktyczne aspekty prawa autorskiego w działalności orkiestr dętych.
  • 14:00 - 15:30
  • 90 min