-AAA+

PRELEGENCI

Alicja SOBCZAK

Alicja SOBCZAK

Dyrygentka Orkiestry Dętej OSP Blizanów oraz Happy Marszew Band przy ZSCKR w Marszewie

Grzegorz DĘBSKI

Grzegorz DĘBSKI

Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Białej. Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Płocku

Wojciech ZWIERNIAK

Wojciech ZWIERNIAK

Kompozytor, Aranżer, Dyrygent Orkiestry BACZKÓW

dr Jarosław PRASZCZAŁEK

dr Jarosław PRASZCZAŁEK

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. dyrygent, kompozytor, wykładowca

Katarzyna LISICKA

Katarzyna LISICKA

Dyrygentka Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon

Konrad Józef GRYGOWSKI

Konrad Józef GRYGOWSKI

Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury. Właściciel DĘCIAK BLOG

Władysław KOSENDIAK

Władysław KOSENDIAK

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne (DTM)- "Wszystko Gra - szkolne orkiestry dęte", Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) w zakresie Wieloletniego Projektu Rządowego dot. szkolnych orkiestr dętych.

Bartłomiej ROBAK

Bartłomiej ROBAK

Kierownik projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" Związku OSP RP, Sekretarz Komisji ds. kulturalno- oświatowych Związku OSP RP w Warszawie. Prezes OSP Krasocin

Agnieszka SZARPAK

Agnieszka SZARPAK

Dyrygentka, nauczycielka sekcji fletów Orkiestry Grandioso (MDK Radom)

Dariusz Krzysztof KRAJEWSKI

Dariusz Krzysztof KRAJEWSKI

Organizator OKOD, Dyrygent Orkiestry Grandioso (MDK Radom) oraz Big Bandu ZSM Radom, Organizator Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych, Prezes SPOD,

dr hab. Mirosław KORDOWSKI

dr hab. Mirosław KORDOWSKI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia