OGŁOSZENIE ORGANIZATORA

Zmiana programu.

W związku z koniecznością odwołania uczestnictwa w OKOD 2020 naszych gości z Tajlandii, w najbliższych dniach zmieni się agenda OKOD.

KOMUNIKAT:
W związku z koniecznością odwołania uczestnictwa w OKOD 2020 naszych gości z Tajlandii, w najbliższych dniach zmieni się agenda OKOD.

Odwołanie spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi, m.in. troską o zdrowie zarówno uczestników OKOD jak i gości zagranicznych.
Decyzję podjęliśmy wspólnie z partnerami Tajskimi, jednocześnie wyrażając chęć współpracy w przyszłości.

Biuro Organizacyjne OKOD