Artykuł
  • Aktualności

Zgłoszenia Prelegentów na OKOD 2022

Zapraszamy do zgłaszania swoich wykładów/prezentacji w II OKOD 25-27.03.2022!

Zgłoszenia przez e-mail w formie:
1. Imię i Nazwisko
2. Biogram
3. Propozycja tematu wystąpienia
4. Proponowany czas wykładu/warsztatu.
5. Krótki konspekt wystąpienia.
prosimy przesyłać na adres:
konferencjaorkiestrdetych@grandioso.pl

Zgłoszenia do 15.02.2022!