OGŁOSZENIE ORGANIZATORA

Zgłoszenia Prelegentów 2021

Zapraszamy do zgłaszania swoich wykładów/prezentacji w II OKOD 27-29.03.2020!

Zapraszamy do zgłaszania swoich wykładów/prezentacji w II OKOD 27-29.03.2020!
Zgłoszenia przez e-mail w formie:
1. Imię i Nazwisko
2. Biogram
3. Propozycja tematu wystąpienia
4. Proponowany czas wykładu/warsztatu.
5. Krótki konspekt wystąpienia.
prosimy przesyłać na adres:
konferencjaorkiestrdetych@grandioso.pl

Zgłoszenia do 15.01.2021!