OGŁOSZENIE ORGANIZATORA

OKOD 2021 Przełożony

Z wiadomych powodów przekładamy 3-ci OKOD na wrzesień, kiedy mamy nadzieję na spotkanie na żywo.
Zapraszamy więc do zgłaszania tematów na nowy termin, dotychczasowe zgłoszenia pozostają ważne.
Zgłoszenia koncertów i innych powiązanych prezentacji są mile widziane.