OGŁOSZENIE ORGANIZATORA

II EDYCJA OKOD!!!

Ogłaszamy termin II OKOD
27-29.03.2020
Zapraszamy serdecznie Orkiestry, Prelegentów, Warsztatowców!

Zapraszamy do zgłaszania swoich wykładów/prezentacji w II OKOD 27-29.03.2020!

Zgłoszenia przez e-mail w formie:

1. Imię i Nazwisko

2. Biogram

3. Propozycja tematu wystąpienia

4. Proponowany czas wykładu/warsztatu.

5. Krótki konspekt wystąpienia.

prosimy przesyłać na adres:

konferencjaorkiestrdetych@grandioso.pl