• Aktualności

15 lutego zamykamy listę zgłoszeń prelegentów!

Zostało jeszcze kilka dni na zgłoszenia prelegentów!
Podziel się wiedzą i doświadczeniem!
Wspólnie rozwijamy polskie orkiestry dęte
Formularz dla prelegentów/orkiestr znajduje się tutaj: https://forms.gle/dt3gjKR9gDfayLpz6
My podrzucamy kilka propozycji tematów:
1. Pierwsze kroki na wybranym instrumencie (nie wszystkie orkiestry mają szeroką kadrę instruktorów, czasem to dyrygent musi być specjalistą od wszystkich instrumentów)
2. Sposoby na rozwijanie konkretnej sekcji orkiestry
3. Barwa, strojenie, brzmienie
4. Nowy repertuar (prezentacja na żywo z orkiestrą), dobór repertuaru.
5. Prezentacje nowinek technologicznych (producenci, sponsorzy, użytkownicy).
6. Wzmocnienie muzykalności zespołu.
7. Podstawy nagrywania orkiestry.
8. Transkrypcje i aranżacje na orkiestrę dętą - metody.
9. Improwizacja w orkiestrze dętej i elementy jazzu.
10. Marching & Show - tworzenie i realizacja programów choreograficznych.
11. Sposoby działania i współpracy w środowisku lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. (formy działalności, wyzwania, dobre praktyki).
12. Finansowanie orkiestry. - dobre praktyki, przykłady.
13. Warsztaty - dyrygenckie, kompozycji i aranżacji itp.
14. Zarządzanie zespołem ludzi w orkiestrze. Przywództwo. Dzielenie kompetencji.
15. Prawo autorskie.
16. Naprawa instrumentów.
17. ...